• info@agronoja.lt
 • +370 682 57086
 • Pirm. - Penkt.: 8:00 - 17:00

Bendra informacija

UAB „Agronoja“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis interneto svetainės privatumo taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname kaip mūsų įmonė renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis. Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Agronoja“

Juridinio asmens kodas: 301934577

Adresas: Latvių g.64A-24, Vilnius, Lietuva

El. p.: info@agronoja.lt

Tel.: +370 682 57086

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie svetainės / socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę / socialinių tinklų paskyras. Jei esate jaunesnis nei 14 metų asmuo, prieš pateikdamas (-a) asmeninę informaciją turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes kiekvieną kartą, lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir (ar) paslaugomis. Spauskite ant nuorodos „Sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir mūsų verslo specifiką.

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, leidžianti Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pvz., užsiregistruojant svetainėje, pateikiant užklausą internetu ar savo kontaktinius duomenis, kad su Jumis susisiektume, užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz.: per socialinį tinklą, Jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Jūs užpildote registracijos formą mūsų internetinėje svetainėje;
 • Sudarote su mumis prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ar kitokią sutartį;
 • Instaliuojate mūsų programėles;
 • Užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją;
 • Lankotės mūsų organizuojamuose renginiuose;
 • Dalyvaujate apklausose.

Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Pateikiate užklausas per paraiškos formas ar mūsų socialinių tinklų paskyras;
 • Naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
 • Lankotės mūsų patalpose (tokiu atveju asmens duomenys renkami vaizdo stebėjimo kamerų pagalba);
 • Naudojatės prietaisais, turinčiais GPR įrenginius;
 • Darote viešus įrašus mūsų sukurtose ir administruojamose socialinių tinklų platformose.

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, Jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Jei nenorite, kad gautume Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, atitinkamiems šaltiniams nurodykite savo pageidavimus.

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes Jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Informaciją, kuri būtina siekiant Jums parduoti mūsų prekes ir (arba) suteikti mūsų paslaugas (pateikiama Jūsų su mumis sudaromose sutartyse, užklausos formose internete);
 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate apklausose;
 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums ar susisiekdami su mumis kitomis elektroninėmis priemonėmis;
 • Informaciją apie Jūsų pomėgius ir specifinius poreikius;
 • Informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų tapatybę;
 • Informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, kurią būtina nurodyti registruojantis svetainėje, ar kontaktinių duomenų, jei norite, kad su Jumis susisiektume, formoje), tačiau tokiu atveju mes negalėsime Jums sudaryti galimybės įsigyti mūsų prekes internetu, su Jumis susisiekti ar suteikti mūsų paslaugas.

Svarbu: Duomenų valdytojas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Teikti Jums informaciją apie mūsų platinamas prekes ir teikiamas paslaugas;
 • Parduoti Jums prekes ir teikti paslaugas;
 • Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su mūsų prekėmis, paslaugų teikimu ar kitą Jums aktualią informaciją;
 • Rinkodaros tikslu⃰, pavyzdžiui, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų / partnerių apklausų organizavimą, kiek tai leidžia įstatymai);
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
 • Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje;
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu⃰.

⃰ Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį, pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@agronoja.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymu;
 • Sutarties su Jumis vykdymu;
 • Teisėtais mūsų interesais, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais, Jūsų sutikimu.

Tikslai, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje.

Tikslas Teisinis pagrindas (-ai) Asmens duomenys
Parduoti Jums prekes ir teikti paslaugas Sutarties su Jumis vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Teisėti interesai – mūsų įmonės verslo žinomumo didinimas.

Paprastai renkama ši informacija: Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės pristatymo adresas, prekės/ paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija (įsigytos prekės ir/ ar paslaugos, kaina).
Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su mūsų platinamomis prekėmis ir paslaugų teikimu Ši informacija Jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo parduodamas prekes, teikiamas paslaugas ir kt. Siekdami atsakyti į Jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti Jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito Jums patogaus kontaktinio duomens.
Rinkodaros tikslu, pvz.: pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus, siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą) Jeigu esate mūsų klientas, šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisėtą interesą informuoti apie savo platinamas prekes ir teikiamas paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją.

Jeigu nesate mūsų klientas, rinkodaros informaciją iš mūsų gausite tik jeigu turėsime Jūsų sutikimą.

Vardas, pavardė, ūkio/įmonės tipas, ūkio dydis, elektroninio pašto adresas,  telefono numeris.

Tam tikrais atvejais mes profiliuojame Jūsų duomenis, kad pateikti kuo tikslesnius ir aktualesnius Jums pasiūlymus.

Sužinoti, kaip lankytojai naudoja mūsų intenreto svetainės paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisėtą interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą. IP adresas, naudojama naršyklė, Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, Jus labiausiai dominantis turinys, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti Taisyklėse.

 

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, prašysime Jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Bankams / įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;
 • Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams;
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/renginius;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darysime viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis perduosime į trečiąsias šalis, siekdami įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį (pvz., jei reikia užsakyti prekes iš gamintojo, taikyti prekėms kokybės garantiją, konsultuoti su gamintojo produktais, detalėmis ir paslaugomis susijusiais klausimais).

Tam tikrais atvejais, duomenys į trečiąsias šalis gali būti teikiami aiškiai išreikštu Jūsų sutikimu, kurio mes Jūsų paprašysime papildomai.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais, tačiau primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis nei 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Apmokėjimo duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos dienos.
Rinkodarai naudojami asmens duomenys 3 metai nuo paskutinio Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje arba sutikimo tiesioginei rinkodarai davimo dienos.
Analitikos duomenys Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai Jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami / subendrinami netrukus po gavimo.

 

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Reikalauti perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 682 57086, parašę mums šiuo adresu info@agronoja.lt arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju, slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_gat_UA-54619853-1 Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 1 min. Unikalus identifikatorius
_ga Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 2 metai Unikalus identifikatorius
_gid Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 24 val. Unikalus identifikatorius
tvs_session_id Funkciniai slapukai Apsilankius svetainėje sesijos metu Unikalus identifikatorius
cookieconsent_status funkciniai slapukai paspaudus sutinku 24 val. pasirinkta reikšmė
APISID Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 2 metai Renka anoniminius youtube grotuvo statstikos duomenis pvz.: kiek kartu video grojo ir kokie nustatimai buvo pasirinkti. Jokios privačios informacijos nera siunčiama nembent estate prisijunge prie google paskyros. Daugiau informacijos: policies.google.com/privacy?hl=lt
HSID Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 2 metai Renka anoniminius youtube grotuvo statstikos duomenis pvz.: kiek kartu video grojo ir kokie nustatimai buvo pasirinkti. Jokios privačios informacijos nera siunčiama nembent estate prisijunge prie google paskyros. Daugiau informacijos: policies.google.com/privacy?hl=lt
LOGIN_INFO Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 2 metai Renka anoniminius youtube grotuvo statstikos duomenis pvz.: kiek kartu video grojo ir kokie nustatimai buvo pasirinkti. Jokios privačios informacijos nera siunčiama nembent estate prisijunge prie google paskyros. Daugiau informacijos: policies.google.com/privacy?hl=lt
CONSENT Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 20 metai ir 1 mėnesis Renka anoniminius youtube grotuvo statstikos duomenis pvz.: kiek kartu video grojo ir kokie nustatimai buvo pasirinkti. Jokios privačios informacijos nera siunčiama nembent estate prisijunge prie google paskyros. Daugiau informacijos: policies.google.com/privacy?hl=lt
NID Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 6 mėnesiai Renka anoniminius youtube grotuvo statstikos duomenis pvz.: kiek kartu video grojo ir kokie nustatimai buvo pasirinkti. Jokios privačios informacijos nera siunčiama nembent estate prisijunge prie google paskyros. Daugiau informacijos: policies.google.com/privacy?hl=lt
PREF Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 8 mėnesiai Renka anoniminius youtube grotuvo statstikos duomenis pvz.: kiek kartu video grojo ir kokie nustatimai buvo pasirinkti. Jokios privačios informacijos nera siunčiama nembent estate prisijunge prie google paskyros. Daugiau informacijos: policies.google.com/privacy?hl=lt
SAPISID Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 2 metai Renka anoniminius youtube grotuvo statstikos duomenis pvz.: kiek kartu video grojo ir kokie nustatimai buvo pasirinkti. Jokios privačios informacijos nera siunčiama nembent estate prisijunge prie google paskyros. Daugiau informacijos: policies.google.com/privacy?hl=lt
SID Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 2 metai Renka anoniminius youtube grotuvo statstikos duomenis pvz.: kiek kartu video grojo ir kokie nustatimai buvo pasirinkti. Jokios privačios informacijos nera siunčiama nembent estate prisijunge prie google paskyros. Daugiau informacijos: policies.google.com/privacy?hl=lt
SSID Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 2 metai Renka anoniminius youtube grotuvo statstikos duomenis pvz.: kiek kartu video grojo ir kokie nustatimai buvo pasirinkti. Jokios privačios informacijos nera siunčiama nembent estate prisijunge prie google paskyros. Daugiau informacijos: policies.google.com/privacy?hl=lt
SIDCC Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 3 mėnesiai Renka anoniminius youtube grotuvo statstikos duomenis pvz.: kiek kartu video grojo ir kokie nustatimai buvo pasirinkti. Jokios privačios informacijos nera siunčiama nembent estate prisijunge prie google paskyros. Daugiau informacijos: policies.google.com/privacy?hl=lt
VISITOR_INFO1_LIVE Statistikos slapukai Apsilankius svetainėje 8 mėnesiai Renka anoniminius youtube grotuvo statstikos duomenis pvz.: kiek kartu video grojo ir kokie nustatimai buvo pasirinkti. Jokios privačios informacijos nera siunčiama nembent estate prisijunge prie google paskyros. Daugiau informacijos: policies.google.com/privacy?hl=lt

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

UAB „Agronoja“

Juridinio asmens kodas: 301934577

Adresas: Latvių g.64A-24, Vilnius, Lietuva

UAB „Agronoja“ duomenų apsaugos klausimais kreipkitės

El. p.: info@agronoja.lt

Tel.: +370 682 57086

Baigiamosios nuostatos

Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinį kartą Taisyklės peržiūrėtos 2018-05-21